Haft_Paykar_1

NİZAMİ GƏNCƏVİ
"YEDDİ GÖZƏL"
AUDİOVİZUAL SƏNƏT SƏRGİSİ

Bu il Azərbaycan Fars, Ərəb, Türk və Hindistan mədəniyyətlərində dərin iz qoymuş, ölkəsinin ən böyük şairi (1141-1202) Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880-cı ildönümünü qeyd edir. Onun Şəhzadəsi Turandot Avropada yalnız Puccini operasında deyil, alman yazıçıları Şiller, Brext və Hildeshaymerin dramlarında da sənət baxımından uğurlu oldu.
Goethe-Zentrum Baku və Doklad Müstəqil Sənət Platforması üçün bu yubiley Nizami Gəncəvinin əsas əsəri olan "Haft Paykar" a (Fars dilində "yeddi portret" və ya məcazi mənada "yeddi gözəl") nəzər salmaq üçün əvəzolunmaz bir şansdır. Epos yalnız əxlaqi tərbiyə (səbir, həqiqət, ədalət, ehtiras və s.) üçün bir alleqoriya deyil, həm də sosial suallar üçün mühit yaradır.
Qadınların o zaman və indi oynadığı rol, cinslər arasındakı əlaqələr və sevgi dramları, habelə müvafiq cəmiyyətlərin siyasi və mədəni problemləri araşdırılır, onların obrazlarında və sözlərində orta əsr şeirinin yüngül bir toxunuşunun günümüzə nüfuz etməsi ümidi ilə, belə ki, hər kəs öz daxili səyahətində "Hər Fəsil üçün Birlik" (Hermann Hesse) tapa bilər.
Nağıllara bənzər parça, ağıl və həssaslığın birləşdiyi "Ərəb gecələri" nin ən gözəl hekayələri ilə müqayisə edilə bilən şərq şeirinin incisidir. Yeddi şəhzadə, ortaq həyat yoldaşı Bəhram şaha Çindən Məğribə qədər uzanan uzaq mədəniyyətlərinin hikmətini paylaşdıqları yeddi hekayə danışırlar. Şəhzadələrin hər biri fərqli bir ulduz işarəsi altında və şah sarayının fərqli rəngli günbəzinin altında yaşayır. Nizami dünyəvi taleyi işıqlandıran hekayələrə ulduzların və rənglərin simvolizmini ustalıqla birləşdirmişdir.
Açıq elan vasitəsilə seçilən, “Haft Peykar” da adları çəkilən, dünya ölkələrini - Çin, Hindistan, Orta Asiya, Rusiya, Şimali Afrika, keçmiş Bizans İmperiyası və keçmişdə Fars İmperiyasının tərkibində olan Azərbaycan daxil olmaqla - təmsil edən yeddi gənc azərbaycanlı qadın seçildi.
Tanınmış sərgi məkanımız olan Kapellhausda fərqli rəngli yeddi pavilyonda "Canlı Şəkil" olaraq instalyasiya / performans hazırlanır. Moda dizayneri Anar Skandar şəhzadələr üçün mədəniyyətlərindən ilham alan xüsusi kostyumlar yaratdı və 7 DJ fərqli mədəniyyətlərə uyğun elektron musiqi bəstələdi. Vizual rəssam Aqil Abdullayev mövzu ilə bağlı video instalyasiya əlavə edir.

Kurator: Alfons Hug

Modelyer: Anar Scandar

Vizual rəssam: Aqil Abdullayev

Elektron musiqi: Anar Keytarman, Azad Badaloff, Dihaj, Hazi Karim, Leo Hazree, Rajab Aliyev, Shargiyya

İnstalyasiya: Asiya Bayram

Kurator assistenti və prodüser: Ülviyyə Novruzova

Yeddi şəhzadə: Arzu Muradova, Gülmira Əliyeva, Leyla Sultanova, Nurtac Bağırova, Ofeliya Al-Xoca, Ülviyyə Novruzova, Ziba Nəsirli