20212

"ORİENTALİZMƏ YENİDƏN BAXIŞ"
Andreas Lanqın online layihəsi >>>

Avropa ilə Şərq arasında əsrlər boyu davam edən dialoqda təsviri incəsənət əvvəlcə təbiəti və ya həyat tərzini əks etdirən bir sənəd kimi, daha sonra isə Şimali Afrika və Yaxın Şərqin poetik və bəzən romantik, ekzotik mənzərəsi kimi həlledici rol oynamışdır. 1-ci Dünya Müharibəsi ilə başlayan 20-ci əsrin radikal dəyişiklikləri və Osmanlı imperiyasının süqutu müasir incəsənəti bölgəyə daha tənqidi baxmağa məcbur etdi.

Berlinli rəssam Andréas Lanq IX əsrin tarixi şərqşünaslıq əsərlərini siyasi və sosial mənalarla dolu müasir səhnələrlə qarşılaşdırır.
Sənətçi yalnız İstanbul, Tunis və Fars körfəzi kimi klassik yerlərdə deyil, eyni zamanda Osmanlı və Fars mədəniyyətinin Rusiyanın təsir dairəsi ilə qarşılaşdığı Cənubi Qafqazda da araşdırma aparmış, və sonra Sovet dövründə incəsənət, musiqi, ədəbiyyat və memarlıqda öz şərq ruhunu yaratmışdır.
Özünü “inkişafda bir iş” kimi təqdim edən layihə, Lanqın Tarabya Mədəniyyət Akademiyasında (İstanbul) keçirdiyi vaxtdan ilham almışdır. Goethe-Zentrum Bakının əvvəldən istiqamətləndiyi İpək Yolu leytmotivinin bir hissəsidir.
Yeni yaradılan ana səhifə şəklində onlayn görüntüdən sonra 2021-ci ilin əvvəllində Bakı və Tiflisfiziki sərgilər keçiriləcəkdir.