27022020

"İNDİKİ ZAMANIN SİMFONİYASI"
DJ Alex.Do-nun canlı elektron musiqisi ilə Yohanes Şafın Simfonik filmi

Kino dilində bir sevgi məktubu, Berlin gecəsinin gizli mənzərəsidir.
Görkəmli rejissorun və fərqli dövrlərin elektron musiqi səhnəsindən tanınmış musiqiçilərin xəyalları.
Köhnə və yeni Berlin haqqında 65 dəqiqəlik canlı musiqi və kino təcrübəsi.
Layihə Berlinin gündəlik həyatını tam yeni bir kontekstdə əks etdirən Walter Ruttmannın « Böyük şəhərin simfoniyası - Berlin " (1920) adlı klassik filmindən təsirlənir.
Alex.Do (Dystopian leyblın ustadı. Məşhur DJ Berghain və 5-ci Simfoniya aktının müəllifi) 65 dəqiqəlik filmi orijinal səsyazının unikal canlı interpretasiyası ilə gücləndirəcəkdir.
O, Frank Wiedermann ilə birlikdə, kompozisiyanın ayrı-ayrı parçalarını yenidən işləməyə və dəyişməyə imkan verən canlı musiqi performansını yaratdı.

DJ Alex.Do [dystopian] - Tərcümeyi-hal

Alex.Do-nun Almaniyanın yenidən birləşməsi ilində anadan olması faktı metafora kimi də başa düşülə bilər. Bu hadisə gənc sənətkarın həyatını əks etdirən iki qüvvənin, iki tam fərqli inkişafın bir biri ilə qarşılaşmasının simvoludur.
O, Techno, Dub və House janrlarının bütün tarixindən, elektron rəqs musiqisinin mahiyyəti adlandıra biləcəyimiz bir yaradıcılıq əsərini formalaşdırır. Dərin, saatlarla davam edən və digər planetlərə səyahət edən DJ Set-ləri ilə öz melanxoliyasını və həmişə daxilə yönəlmiş baxışını yaşayır. Eyni zamanda onun musiqisinin nəbzi və öz əsərləri dinləyicilərə yetərincə enerji verir. DYSTOPİAN-da o, sadəcə həmfikir yox, həm də özünün musiqi ilə çox özünəməxsus münasibətlərini nümayiş etdirə biləcəyi bir platforma tapdı - yalnız Berlində deyil, bütün Avropada.